نوشته‌ها

playstation4 updatedigiaccount.ir

به‌روزرسانی ۶٫۲۰ کنسول playstation4 منتشر شد

/
شرکت سونی به‌روزرسانی ۶٫۲۰playstation4 را با منظور بهبود عملکر…